Kontakt

STRAŻ MIEJSKA W ZGIERZU
ul. ks. J. Popiełuszki 3A
95-100 Zgierz

Telefon alarmowy (24 h): 
986 lub 42-716-44-58

Kontakt mailowy:
sm@umz.zgierz.pl – Straż Miejska w Zgierzu
wbrd@umz.zgierz.pl – Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
wds@umz.zgierz.pl – Wydział Dowodzenia Strażą
sm-ksiegowosc@umz.zgierz.pl – Główna Księgowa

FAX: 42-716-18-44

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /sm_zgierz/skrytka

Wykaz nr telefonów miejskich (pon. – pt. w godz. 7:00 – 15:00):
Z-ca Komendanta SM – 42-714-32-79
Główna Księgowa SM – 42-714-32-80
Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 42-714-32-81
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 42-714-32-82
Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza – 42-714-32-84
Sekretariat Straży Miejskiej – 42-714-32-85
Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego – 42-714-32-86
Wydział Patrolowo Interwencyjny – 42-714-32-87

Po godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza, w soboty, niedziele i święta Straż Miejska w Zgierzu dodatkowo pełni funkcję Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zgłoś potrzebę interwencji    Skip to content