Kontakt

STRAŻ MIEJSKA W ZGIERZU
ul. Ks. J. Popiełuszki 3A
95-100 Zgierz

Telefon alarmowy (24 h): 
986 lub 42-716-44-58

Kontakt mailowy:
sm@umz.zgierz.pl – Straż Miejska Zgierz
radar@umz.zgierz.pl – Referat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Centrala Straży Miejskiej w Zgierzu

tel. 42-716-18-44 lub 42-716-61-05:
wew. 16 – Fax. Stanowiska Dowodzenia Straży,
wew. 19 – Fax. Referatu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /sm_zgierz/skrytka

GPS N – 51o 51′ 17,54″
E – 19o 24′ 34,22″

Wykaz nr telefonów miejskich (pon. – pt. w godz. 7:00 – 15:00):

Z-ca Komendanta SM – 42-714-32-79
Główna Księgowa SM – 42-714-32-80
Referat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 42-714-32-81
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 42-714-32-82
Centrum Monitoringu Miejskiego – 42-714-32-84
Sekretariat Straży Miejskiej – 42-714-32-85
Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego – 42-714-32-86
Oskarżyciel Publiczny Straży Miejskiej – 42-714-32-87

Po godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza, w soboty, niedziele i święta Straż Miejska w Zgierzu dodatkowo pełni funkcję Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zgłoś potrzebę interwencji    Skip to content