Struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Zgierzu

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU
Dariusz Bereżewski

ZASTĘPCA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU
Arkadiusz Fortuna

WYDZIAŁ PATROLOWO – INTERWENCYJNY
Naczelnik WPI Agnieszka Sobczak

WYDZIAŁ DOWODZENIA STRAŻY MIEJSKIEJ
Naczelnik WDS Mariusz Andrzejewski

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Naczelnik WBRD Grzegorz Szczepanik

GŁÓWNA KSIĘGOWA STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU
Joanna Imińska


GŁÓWNA

Skip to content