Struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Zgierzu

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU
Dariusz Bereżewski

ZASTĘPCA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU
Stanisław Bednarski

WYDZIAŁ PATROLOWO – INTERWENCYJNY
p.o. Naczelnika WPI Agnieszka Sobczak

WYDZIAŁ DOWODZENIA STRAŻY MIEJSKIEJ
Naczelnik WDS Mariusz Andrzejewski

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Naczelnik WBRD Grzegorz Szczepanik

Skip to content