Straż Miejska w Zgierzu przypomina o osobach bezdomnych i potrzebujących pomocy

W przypadku gdy temperatura utrzymywać będzie się w pobliżu zera, Straż Miejska w Zgierzu apeluje o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy. Osoby dotknięte kryzysem bezdomności najczęściej szukają schronienia w altanach śmietnikowych, pustostanach oraz na terenie ogródków działkowych. Znaczne wychłodzenie organizmu może spowodować utratę zdrowia, a nawet życia. Ponadto zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji, szczególnie o osobach samotnych w podeszłym wieku, schorowanych, niedołężnych lub niepełnosprawnych, które mogą być narażone na oddziaływanie niskich temperatur. Informacje prosimy przekazywać pod całodobowy numer telefonu alarmowego 986, 42-716-44-58 lub 112.

Skip to content