Straż Miejska w Zgierzu przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas używania wyrobów pirotechnicznych – „fajerwerków”

Zbliża się okres noworoczny, który tradycyjnie obfituje w uroczystości, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju wyroby pirotechniczne – „fajerwerki”, których sprzedaż i używanie dozwolone jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w różnych przepisach prawa, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas używania wyrobów pirotechnicznych, w tym:
1) przed kupnem należy sprawdzić czy wyrób pirotechniczny posiada instrukcję w języku polskim,
2) wyroby pirotechniczne należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,
3) nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych
4) nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar (las, stacje paliw, drewniane budynki, sterty słomy itp.),
5) wyroby pirotechniczne należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,
6) odpalenie wyrobów pirotechnicznych musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
7) nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych wyrobów pirotechnicznych,
8) wyroby pirotechniczne należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i wyłącznie w miejscach gdzie nie będzie to stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.
Dodatkowo zabronione jest:
1)        sprzedawanie wyrobów pirotechnicznych osobom nieletnim,
2)        sprzedawanie wyrobów pirotechnicznych na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Plac Targowy 13 w Zgierzu.

Skip to content