Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni Straż Miejska w Zgierzu przewiozła trzy osoby bezdomne do noclegowni

W najbliższym okresie czasu temperatura utrzymywać będzie się w pobliżu zera, dlatego Straż Miejska w Zgierzu apeluje o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy. Osoby bezdomne najczęściej szukają schronienia w pustostanach, na terenie ogródków działkowych, w altanach śmietnikowych i piwnicach oraz na klatkach schodowych. Ponadto zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji, szczególnie o osobach samotnych w podeszłym wieku, schorowanych, niedołężnych lub niepełnosprawnych, które mogą być narażone na oddziaływanie niskich temperatur. Informacje prosimy przekazywać pod całodobowy numer telefonu alarmowego 986 lub 42-716-44-58.

Skip to content