XXX LAT STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU

W dniu 22 października 2021 r. w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się uroczystość związana z obchodami jubileuszu 30-lecia powstania Straży Miejskiej w Zgierzu. Podczas uroczystości najlepszym funkcjonariuszom akty nominacji na wyższe stanowiska służbowe oraz nagrody pieniężne wręczył Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym władze miasta Zgierza, przewodniczący Rady Miasta Zgierza, duchowieństwo, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zgierzu, służb mundurowych, radni Rady Miasta Zgierza oraz pracownicy Urzędu Miasta Zgierza. Były kwiaty gratulacje i podziękowania za 30 lat służby dla Państwa i społeczności lokalnej.

Skip to content